Generalforsamling 2018, Lørdag d. 14/4,18, kl 13-16, Avedøre i Hvidovre

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Foreningen Internet Teknologi for Alle (FITA).

Dagsorden er at finde i dette dokument: Dagsorden – generalforsamling 2018.

Emner og spørgmål der ønskes behandlet på forsamlingen skal sendes til hugo.rifbjerg@gmail.com senest d. 2/4-18.
Udkast til regnskab sendes senest d. 19/4-18 pr email til medlemmerne. Den enedelig dagsorden sendes pr email samt at offentliggøres på hjemmeside senest den 7/4-18.

Dato:​ 14. april 2018 (Lørdag).

Tidspunkt:​ kl 13 til kl 16, senest
(lokalet skal være ryddet senest kl 19).

Sted:​ Konferencerummet i Enghøjhuset, Avedøre i Hvidovre.
Enghøjhuset Bødkerporten 6A 2650 Hvidovre.

Af hensyn til mad, snak og drikke så må I meget gerne melde om I kommer. Hvis jeg ikke hører noget så antager jeg I ikke kommer.

Med venlig hilsen
Hugo, jeres formand