Foreningens formål

Den store vision for foreningen er at give gratis internet til alle på vores planet samt vedvarende energi. Via internettet kan vi levere kvalitets undervisning til alle. Uddannelse er vejen til en bæredygtig fremtid. Derfor er det vigtig at alle har adgang til internettet, men det er også nødt til at være gratis så økonomi ikke er en hindring for at modtage undervisning.  Undervisning af høj kvalitet er nummer 4 på listen af de 17 FNs verdensmål. Bedre infrastruktur, heriblandt internet, er nummer 9 på listen af de 17 FNs verdensmål.

En måde at betale for internet til alle på er via vedvarende energi. Det koster ikke noget at høste energi fra miljøet – fx vind, sol, jordvarme og biogas. Det koster noget at bygge et anlæg som kan høste energien fra miljøet. Et anlæg behøver et koster hundredtusind kroner – mindre kan gøre det. Det er foreningens mål at finde den lettest tænkelig måde at give alle adgang til vedvarende energi.

Der er flere måder at anlægge vedvarende energi. En er at placere anlæg, fx solceller ude hvor folk bor. En anden er etablering af et frivilligt drevet biogas anlæg i industristørrelse. Et frivilligt drevet biogas anlæg vil have en naturlig begrænsning da det er begrænset af den byggegrund det ligger på, men hvis der kunne placeres biogas anlæg ude hos folk selv så ville der ikke nær de samme begrænsninger. Samtidig vil de enkelte anlæg være meget billigere at bygge end et meget stort anlæg.

Det er tanken at give alle, der i dag betaler for deres energi, mulighed for at spare penge ved selv at producere deres egen grønne energi og så give 50% af det de spare til foreningen. Overskudet i foreningen vil gå til at skaffe gratis internet og gratis vedvarende energi i verdens 3. lande. Alles adgang til grønenergi er FN verdensmål nummer 7 .

Gratis adgang til internettet og gratis energi vil øge ligheden mellem verdens lande som er FN’s verdensmål nummer 10. Foreningen satser meget på at gøre egen produktion af Biogas muligt i byerne. Biogas vil øge genbruget og madspild vil gå til direkte produktion af Biogas. Madspildet er ikke undgået, men genbrug af maden er bedre end bare at at smide maden ud. Ansvarlig forbrug, øget genbrug og mindskelse af madspild står som nummer 12 på FN’s verdensmål.

Biogasanlæg i byerne vil være med til at opnå FN’s verdensmål nummer 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Biogasanlæg skal vedligeholdes med “føde” og denne aktivitet kan samle naboer og lokalsamfundet til at hjælpe hinanden. Et Biogasanlæg vil lære os alle at tænke hele vores forbrug ind i en større sammenhæng. Fx. har bakterierne i et biogasanlæg bedre af grønsager der ikke spøjtet og bedre af madvare med mindst mulige E-numere og konservering i. Når vi genbruger vores affald falder behovet for renovation og vi vil yderligere mindste belastning af miljøet. Når vi selv bruger vores affald vil vi også blive bedre til at sortere det og det vil øge muligheden for genbrug af det vi ikke selv kan bruge.

Meld dig ind i Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi og støtte vores arbejde mod en bedre verden. Et medlemsskab koster som udgangpunkt 120 dkr pr år og dækker hele husstanden. Der er andre typer af medlemsskaber.  Når du er medlem vil du modtage invitationer til foreningens arrangementer i dit område samt nyheder om foreningens arbejde og dens projekter. Du kan også nøjes med at støtte vores projekter enkeltvis med et mindre beløb.

Se evt. FNs verdensmål http://heleverdeniskole.dk/de-17-maal/