Ekstraordinær Generalforsamling d. 8/10-16, kl 15-18

2016-10-08 15:00 - 18:00 ENGHØJHUSET, Bødkerporten 6A, 2650 Hvidovre

I forbindelse med vores ansøgning til Hvidovre kommune om at blive godkendt som folkeoplysende forening fik vi af vide at der var nogle små ting som nok skulle ændres for at blive godkendt af folkeoplysningsudvalget der mødes medio oktober. Vi har ikke fået af vide hvor eller hvad der skulle ændres. Det eneste vi har at gå efter er ordlyden “Gratis Internet … er ikke folkeoplysende”.

Lige meget hvad Hvidovre kommune kommer frem til kan vi ikke ændre vedtægterne uden en generalforsamling. Derfor varsles der nu en ekstraordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. 
  3. Udgår – Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
  4. Udgår – Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj.
  5. Behandling af indkomne forslag.
    1. De foreslået ændringer af vedtægter anmeldt af Hvidovre Kommune.
  6. Udgår – Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  7. Eventuelt.

Fuldmagter kan sendes pr email til dem fuldmagten gives til. Vedkommende skal bare medbringe en kopi af emailen. Stedet er planlagt til konferencerummet i Enghøjhuset i avedøre. Der kan forekomme ændringer da booking af lokalet ikke bekræftet.

Vel mødt.